Ai hờn dỗi vào đông
Nước mắt cứ chất chồng
Lục cuống tìm vết lá
Đã thấy mùa Cậy Trông.

Lọ là dấu vết thu
Tích tụ dưới ao tù
Lá mềm thân còn ướt
Hoá tím một đời tu

Tưởng xưa trên sân hạ
Ta ngỡ quen người lạ
Đọng dáng mắt gọi mời
Ươm luôn màu lúa mạ

Đêm cứ ngỡ đêm xuân
Hồn tha thiết thấm nhuần
Giọt yêu hoà giọt nhớ
Hiến trao đời gian truân