Đã mấy Thu qua anh chẳng hay
Vì yêu Thu quá lá cứ đầy
Sống trong Thu đó mà hoen lệ
Rưng rức lòng Thu một phước may.

Anh ngỡ Thu em khoả trần gian
Làm nghiêng sóng mắt giữa Thu vàng
Lung linh nắng mới Thu độ cuối
Tươi tắn lòng anh Thu chẳng tàn.

Thu đến giấc anh giữa lạnh đông
Gối Thu tay ngón ấm lửa hồng
Lá Thu đốt cháy tình vào nhớ
Đông con đông cháu một Thu lòng.