Tôi tưởng tôi đang cùng anh sóng bước
Cùng bắc cầu sang đến cõi minh quang
Anh đã đi còn tôi lận giọt nước
Lệ hân hoan mừng anh đến vĩnh hằng.

Anh chẳng cần lời thăm môi ngà ngọc
Anh chẳng cần mọi liệu pháp thuốc tiên
Anh tráng kiện má hồng như trời mọc
Nhưng anh xin Lòng Thương Xót ngưỡng chiêm.

Ôi linh hồn, ngọn tháp xưa núi nhỏ
Mong mong lắm Hồng Ân mấy tầng cao
Được gột rửa dưới thác thiêng tuôn đổ
Trần gian ơi, hãy nhớ chốn xôn xao

Kinh chiều nay như mai tôi tắt thở
Một lòng dâng lên hết Đấng Cha Trời
Muốn chia anh trọn một tâm hồn nhỏ
Cầu cho anh sớm chiêm ngưỡng Ngôi Lời

Linh hồn anh, chân linh nhẹ làn gió
Thời gian trôi đã dừng lại cùng ta
Ước ước lắm ngày xưa biết đau khổ
Mà dâng Cha xin thống hối mưa sa

Linh hồn ơi, tôi giữa trời bốn bể
Đã hiểu rồi Ngài trao thiên niên kỷ
Cửa Thương Xót Cha rộng mở ta qua
Cả cánh Chiêm và cánh Lạc tha la.

Thôi u uất những ngôi đền gạch cát
Hướng về Trời chẳng mơ đường hoang lạc
Nhủ trăng sao cùng cất khúc huyền mơ
Say Thiên ý, chẳng dại chốn hư vô.

11-2015, Tháng hiệp thông với các Linh hồn đã qua đời

Tâm sự cùng cố thi sỹ Chế Lan Viên và cảm hoạ thi phẩm “Ngủ trong sao” thuộc Thi Tập Điêu Tàn (1937) của ông.