Là chốn sa mù
Sương reo trời đà lạt
Vận khí yêu thương
Muốn mở lòng câu hát.

Cao nguyên
Cao nguyên xanh
Chập chùng bầu mây nhạt
Tình khối vĩnh hằng
Đã mãn nguyện trần gian.

Trời
Thông
bên nhau
Cũng đã từng khao khát
Mà để lại con tim
Rừng rực đến thiên thu.

Bát ngát
Thâm u
Ôi thật là...
Đà Lạt
Hát!

Tp HCM, 19/4/2016, tâm giao cùng nữ sỹ Tran Thanh Van.