Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 04:03

Xuống hầm xưa nghe ấm - lạnh của đất bùn
Và nghe nhịp đập của con tim.
Thơ đang lớn tiếng trên nền hoang nhà má
Mà hầm xưa mẹ đã lấp lâu rồi


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998