Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 22:53

Ngày sau tôi chết no cơm áo
Nằm dưới mồ nghe chuyện cổ kim.
Tai nghe đồng vọng trời huyên náo
Hồn xế ngùi trông bóng nguyệt chìm.

Ôm hai tay đón hồn bất tử
Lá nguồn bất tuyệt của nhân gian!
Trần thế đêm dài không tối nữa
Lòng tôi dâng ngập nắng Thiên Đường...

Trọn vẹn chân tu từ mấy kiếp,
Ân dầy, tôi được xuống đầu thai
Làm tên thi sĩ hay thương tiếc
Ngồi đếm thời gian đợi ngọt bùi.

Vốn biết luân hồi luôn nối tiếp,
Đường duyên vô tận tít cung mây,
Tôi ngủ giấc dài song chẳng chết
Sự nghiệp ôm đầy mấy cánh tay.

Ngày sau mộng chín bừng hương nắng,
Họ dựng đài hoa bên mộ tôi,
Gió xanh thơm ngát luồn mây trắng
Dưới mộ nằm nghe tiếng cuộc đời.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990