35.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/06/2024 19:42, số lượt xem: 103

Dạo bước quanh Đồng Lạc xứ mình
Hàm Rồng lặng lẽ đón bình minh
Âm thầm Đập Ẩu mờ nhân ảnh
Thấp thoáng Đồi Đèn gợn bóng hình
Suối Gió say sưa lời phóng túng
Khe Trò ngấp nghé nét đoan trinh
Phương xa ghé tới bên Con Tượng
Đất Tổ quê hương thật hữu tình

05.10.2023