Giữa con đường có một tảng đá
có một tảng đá giữa con đường
có một tảng đá
giữa con đường có một tảng đá.

Tôi không bao giờ quên biến cố ấy
lọt trong đời cái võng mạc mệt của tôi.
Tôi không bao giờ quên giữa con đường
có một tảng đá
có một tảng đá giữa con đường
giữa con đường có một tảng đá.


Từ tuyển tập The Poetry of Our World: An International Anthology of Contemporary Poetry, do Jeffery Paine chủ biên (HarperCollins, 2000).

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=2166
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé