Cảm tác (Nguyễn Anh Nông-Việt Nam)

Hai chàng từng là địch thủ
Choảng nhau có lúc mẻ đầu
Bây giờ xanh hai nấm đất
Khói hương thi thoảng thăm nhauBài

Bài thơ tuyệt vời, mang tính triết lý sâu sắc, tính nhân văn.Để lại cho Người đọc có nhiều suy ngẫm