Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2019 22:01, số lượt xem: 89

Bận rộn phố đường ngập người đi
Xuân sang như quên mang ai về
Người thăm viếng xuân ngập đường phố
Bên đường vắng em như vắng xuân

Đường phố xôn xao cảnh vui tươi
Xuân về vẫn vắng vắng một người
Lại phải gửi xuân về phương đó
Nơi có bóng em chốn xa vời

Nghe tiếng xuân sang lòng chẳng vui
Xuân đến rồi đi mình anh ngồi
Lất phất ánh sao bầu trời đó
Bờ môi bối rối phủ tên người

Biết mấy xuân rồi chẳng vui tươi
Chờ xuân mang theo bóng một người
Mà chẳng bóng ai khi xuân đến
Để lại đêm xuân vắng bóng người

11.00 đêm 15.01 2017
cuối năm bên Úc sống một mình thấy thêm buồn