Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:43, số lượt xem: 100

Xin trời cho mưa đêm nay khấn
Cho mát tấm lòng đêm vắng khuya
Cơn mưa đâu đây sao không đến
Để cho hồn anh mát mẻ khuya

Xin trời cho mưa trong đêm vắng
Giảm bớt hè nóng trong lòng mưa
Hỏi ai tri kỷ đêm khuya ấy
Thời gian quá dài chẳng bóng ai

11.00 đêm 29.08.2013
thời gian dài mà cứ ngóng nhau