15.00
Đăng ngày 01/05/2017 09:55, số lượt xem: 108

Dù miền xa góc biển mình đã quen
Giữ lời nhớ lời thương cho vững bền
Khi xa nhau đôi đường cách trở đó
Đừng quên nhau lời thương lời nhớ đêm

Dù miền xa góc biển nào vẫn thương
Đã hai năm xa nhau vẫn mến em
Xa nào đêm vẫn xa nơi miền đó
Trao nhau từng đôi lòng lời mến thương

Dù từng ngày đôi mình vẫn bên nhau
Dù cách bóng xa thân vẫn chia sầu
Xa nào xa mà tim vẫn gần ấy
Yêu nào yêu vẫn thấy mình bên nhau

Dù xa thân xa bóng lòng đêm sầu
Mình vẫn còn trò chuyện cưng quý nhau
Mình vẫn chờ vẫn ngóng ngày mai ấy
Vẫn có anh có em gọn ngày mai

09:30 đêm 01.12.2015
cầu xin cho lòng mãi bên nhau