Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:37, số lượt xem: 78

Lầu thơ từng đêm chờ ai đây
Ghi xếp từng đêm khó giải bày
Gom mãi thời gian bơ vơ ấy
Chẳng giảm cho lòng bớt cơn say

Lầu thơ xếp sẵn đón mời ai
Xếp cả thời gian thơ thẩn hoài
Xếp cho hồn thơ được êm ấm
Xếp sao cho thắm thắm lòng người

Lầu thơ vân vướng một bóng ai
Ngồi ghi từng trạm chẳng thấy dài
Trôi mãi ý thơ trong cánh mộng
Sợ hư hao bóng thời gian trôi

Lầu thơ thời gian sợ nhạt phai
Sợ mờ theo nắng ánh chiều rơi
Sợ áng mây nhoà tan theo gió
Sợ bóng em xa rồi ảo mờ

11:15 chiều 30.11.2012
sợ bóng em xa rồi ảo mờ