Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2017 12:19, số lượt xem: 106

Thấy hạt gió lất phất qua từng đêm
Lác đác tiếng lá rơi bên ngoài thềm
Từng hạt gió trôi qua thăm viếng ấy
Như đưa tiếng vang vọng như gọi em

Tiếng gió đêm lất phất bên ngoài hiên
Nhắc nhủ anh cho thương nhớ tới em
Buồn buồn sầu canh vắng khi xa ấy
Lòng thêm thấy thêm cưng một mình em

Vang vọng tiếng trong lòng những chiều hôm
Thì thào môi phủ ngập lời thầm tên
Vắng vắng sầu tà dương ngả nghiêng bóng
Chờ đêm về thơ thẩn một mình anh

Vang vọng tiếng trong tim gọi tới em
Đêm đến rồi em có biết gì không
Tiếng tim đổ nhớ nhau dài đêm ấy
Lòng thương rầy lòng cưng quý tới em

10:00 đêm 11.11.2015
thơ thẩn đêm buông ngồi nhớ một người đường xa xôi