15.00
Đăng ngày 03/08/2017 21:44, số lượt xem: 86

Nhìn lá vàng ngập ngoài sân
Như bóng ai đã xuôi vần trôi xa
Kỷ niệm một bước trôi đi 
Thời gian ngồi đếm lá thu từng mùa
Buồn vui đem bán ai mua
Thời gian trôi trải cay chua đủ mùi
Ai thăm ai viếng đôi lời 
Mến thương mến nhớ gửi về nơi đâu

11.00 đêm 26.06.2012
nửa đêm nhớ người biết nhờ ai đây