Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:06, số lượt xem: 118

Về từng năm rồi lại chậm chậm đi
Về từng mùa rồi lại trôi trôi xa
Về từng tiếng gọi nhau trong lòng đó
Về từng cơn cơn nhớ thầm thương khuya

Về từng bóng trong đêm em ở xa
Về từng lời thầm tên gọi đêm khuya
Về từng lời nói đầu khi quen ấy
Về từng cơn buồn ngóng chân trời kia

Về từng cõi đêm buồn nhớ em xa
Về từng trạm mưa ngâu canh dài khuya
Về từng trạm quen nhau bên trời ấy
Về từng trạm đêm ngày mình yêu nhau

Về từng cõi đêm sang thầm thương xin
Về từng bóng ai xa về từng đêm
Về từng bóng trong mơ cho anh thấy
Về từng tháng từng ngày có bên em

08:00 đêm 03.10.2015
mỗi đêm về trong lòng lại nhớ tới em