Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:31, số lượt xem: 101

Vẫn hiện trong mơ một bóng người
Mờ mờ nhạt nhạt chẳng rõ ai
Trà trộn bão mưa năm năm ấy
Chẳng biết là ai chẳng rõ người

Vẫn xa xa nhau tận khung trời
Thưa thưa mờ mờ trong mơ hoài
Nhiều đêm đong đưa trong cơn nhớ
Bao mùa vẫn in in bóng người

Vẫn hiện đâu đây trạm thời gian
Chẳng biết là ai bóng bên đàng
Lang thang đêm hoang trong cánh mộng
Phủ ngập giống tố sao biết nàng

Vẫn hiện trong cõi lòng đêm hoang
Bầu trời thu đến mờ mờ sương
Ngồi ghi dòng thơ lạnh lùng vắng
Sương đã buông màn về cõi đêm

11:45 đêm16.04.2014
thời gian hiện bóng ai, đêm này lòng thấy nhớ