15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:52, số lượt xem: 138

Xa ngày đêm tới gió heo may
Cạn mùi thương nhớ vương tháng ngày
Chiều hoang dạo bước buồn với đất
Đêm buông cạn ly trò chuyện ai

Xa ngày chiều vương mùi ánh nắng
Tà dương lấp lánh gió chiều sang
Xế chiều nắng nghiêng bên lề ấy
Mang mang lòng níu vết bóng nàng

06.00 chiều 27.03.2012
đêm nay ngồi nhớ em