Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 19:57, số lượt xem: 97

Trao nhau góc biển xa bờ
Trao nhau cơn vắng ngẩn ngơ nhớ người
Trao nhau mùa đến lại trôi
Trao nhau từng ánh trăng vơi đêm về
Trao nhau từng hạt sương khuya
Trao nhau cơn bão cơn mưa không mùa
Trao nhau ngày chát đêm chua
Trao nhau thương nhớ mấy mùa vẫn xa
Trao nhau cơn gió lộn mùa
Trao nhau trao mãi đêm thừa vắng nhau

11.00 đêm 10.9.2016
gợn lòng nhớ nhau từng đêm