Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2019 20:34, số lượt xem: 96

Vắng ai vắng cả thời gian
Vắng sao chỉ có đêm sang mây mù
Vắng trăng tuần đến trăng về
Vắng mưa thì ngóng chờ mùa mới sang
Vắng lá thu đến điểm trang
Vắng gì hồn lại lang thang qua mùa
Vắng gì lòng cứ cay chua
Vắng gì lòng lại chẳng thừa từng đêm
Vắng gì cứ thấy canh đêm
Vắng gì lòng thấy vấn vương như chờ
Vắng gì dài cả đêm khuya
Vắng gì đêm ngó bến bờ nơi xa
Vắng gì lòng cứ thiết tha
Vắng gì lòng thấy đêm khuya lại về
Vắng em xa mãi bên kia
Vắng yêu thương đó trăm bề nhớ nhung

10.50 đêm 12.02.2017
đêm nào cũng thấy vắng em sao lòng vui