Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 22:12, số lượt xem: 193

Duyên tình nào không đôi
Mà mình lại xa xôi
Cách xa gợn lòng nhớ
Từng đêm lạnh giá ơi

Lòng ai mà lại vui
Duyên tình cách biệt nơi
Xa góc trời bên đó
Cách bóng gần hồn thôi

Một mình vẫn nội trôi
Thời gian chẳng vui cười
Lặng lặng ngày đêm sống
Trong lòng có em thôi

Nén hương đêm thả trôi
Cầu cho tới bên trời
Trôi tới lòng em đó
Lòng anh vẫn yêu người

08:00 đêm 15.05.2016
sầu cô đơn một mình sống chẳng ai