Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:11, số lượt xem: 72

Gió chiều thay đổi đường mây
Đổi thay hình dáng trôi say từng giờ
Trôi xa góc biển trời mờ
Cầu cho in bóng đêm khuya như nàng
Để anh ngồi ngắm đêm sang
Để anh khỏi gọi tên nàng từng đêm
Cầu mây hiện bóng bóng em
Để anh khỏi nhớ khỏi thèm khi xa
Yêu thương đã mấy mùa qua
Vẫn còn in vết mặn mà chẳng quên
Dù đêm trăng trôi xế rèm
Vẫn ngồi vẫn ngóng vẫn thèm bên nhau

10.50 đêm 13.09.2016
vẫn in bóng em trong lòng từng đêm