Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:46, số lượt xem: 87

Nhớ ngày quen nhau câu hẹn hò
Nhớ lời chuyện trò mình trao thưa
Đã mấy mùa trôi còn in nét
In từng hạt nhớ dệt thành thơ

Ngồi đây thơ thẩn đã bao mùa
Ghi viết trôi dài tình duyên thơ
Chẳng có nét nào êm ấm đủ
Đôi bên vẫn phủ ngập bão mưa

08:45 đêm 23.09.2013
chợt nhớ tới một chuyện xưa
ngồi ghi thành thơ