15.00
Đăng ngày 20/08/2016 09:00, số lượt xem: 184

Đêm nay ngó vầng trăng tối đen mờ
‎ ai tô vẽ vầng trăng buồn đêm khuya
‎ áng mấy đen trà trộn sương đông đổ
‎ phủ ngập trời trăng đen tối mịt mù

‎ Vầng trăng đen sầu khóc ai gánh chia
‎ thơ thẩn bước lang thang rồi quay về
‎ lạnh lùng đêm não nề bầu trời đó
‎ lòng người cũng bơ vơ thời gian khuya

‎ Trong nhà hoang mình vắng ngập hoang vu
‎ bóng đêm buông canh lạnh một mình khuya
‎ mấy năm sầu vấn vương canh dài nhớ
‎ trăng đen mờ buồn bã cũng bỏ đi

‎ 10:30 đêm 26.06.2014
‎ đêm nay ngập hoang vu trong lòng