Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2018 21:17, số lượt xem: 78

Với sầu với ý thơ
Lang thang đêm vật vờ
Nhiều đêm buồn không ngủ
Đêm thu phủ sương mù

Vơi sầu với hình ai
Hạt thơ hạt ngắn dài
Mơ mơ mộng mộng đó
Cầu bên nhau ngày mai

Vơi sầu với bóng ai
Lòng thương nhớ từng ngày
Nhớ bao nhiêu cho đủ
Cõi hoang vu đêm nay

Với sầu với dòng thơ
Thơ thẩn trôi từng mùa
Ghi duyên thơ đêm xuống
Rồi buồn cả dòng thơ

08.00 đêm 21.10.2016
ngó dòng thơ buồn đêm nay