Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2019 20:54, số lượt xem: 88

Một đời một bước một đi
Một mùa một lá thay màu từng năm
Một mình một bóng đêm thanh
Một thương một cõi xa xăm bến bờ
Một ghi một nét trên thơ
Một ngồi một ngóng thẫn thờ thời gian
Một đêm một thiếu bóng nàng
Một buồn một vắng lượn làng trong mơ
Một đêm một bước ngẩn ngơ
Một đêm một ngắm trăng khuya qua rèm
Một cưng một quý bóng em
Một thương một tiếc từng đêm anh chờ
Một ngồi một ngó bờ kia
Một duyên một số thương về dặm xa
Một lòng một dạ thiết tha
Một mong một ngóng trong nhà có nhau

11.30 giờ đêm 25.12.2016
ngồi mơ bao giờ trong nhà mình có nhau đêm