Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:39, số lượt xem: 92

Dù cho cách trở đông tây
Dù cho cách trở tháng ngày vẫn thương
Mang mang với chén trà buồn
Ngồi đêm ngồi ngó cuối đường vắng tanh
Đâu ai ngồi cạnh bên anh
Trên môi bối rối lời thầm gọi nhau
Em ơi anh nhớ bao lâu
Cầu cho chung bến chung màu đừng phai
Khúc đời thơ thẩn canh dài
Buồn nhiều vui ít đâu ai hiểu lòng
Thương thì một cõi xa xăm
Yêu thì chỉ có lời thầm trên môi
Lang thang từng khúc đường đời
Khúc thương khúc nhớ chia đôi với nàng
Chia buồn chia nhớ đêm sang
Chia đường chia ngõ chia bờ ngóng nhau