Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:44, số lượt xem: 116

Nửa sắc nửa bóng nhớ ơi
Nửa tên nửa gọi xa xôi dặm đường
Nửa cưng nửa quý nửa thương
Nửa thầm nửa trộm thêm buồn yêu em
Trao nhau tình nhớ miền thương
Nửa hình nửa bóng đêm in vết chờ
Tặng nhau hình bóng trong mơ
Tặng trong lòng nhớ thẫn thờ thời gian
Một bóng anh yêu là nàng
Dù có cách trở bên đàng vẫn yêu
Dù trao bao cảnh đìu hiu
Dù thương dù nhớ sang chiều đêm mong
Yêu thương anh vẫn một lòng
Nửa sắc nửa bóng đủ mong yêu rồi
Xa nhau cách biệt bên trời
Xin yêu thương đó là nơi an bình