Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:11, số lượt xem: 123

Ngó sương lướt cành như khói bay
Mái nhà rỏ giọt rơi hiên ngoài
Mù mịt sương đông mờ tâm cảnh
Trao cơn lạnh vắng vắng đêm nay

Trao nhau đêm thừa thừa sao đây
Vấn vương trong cõi lòng đêm này
Đông sớm năm nay mời sương đến
Đời còn một thân chẳng bên ai

Ngồi phơi sương đêm lạnh lùng thay
Có ai ấp ủ cơn lạnh này
Rải rác sương đông lòng thêm nhớ
Bóng ai vẫn gọn trong mơ hoài

08:50 đêm 29.06.2013
trong cơn mơ như thấy ai, ngồi ghi bài thơ này