15.00
Đăng ngày 02/06/2017 21:49, số lượt xem: 198

Trời khóc đêm nay hỏi ai hay
Giọt lệ dài rơi phủ ngập đầy
Ẩm ướt hiên ngoài qua đêm đó
Hỏi ai hiểu rõ trời buồn vơi

Ai làm trời buồn buồn đêm nay
Ai làm trời khóc qua đêm rồi
Óng ánh đèn khuya từng hạt đổ
Trời buồn trời khóc sao ai hay

Lòng trời sao buồn buồn đêm nay
Nghẹn ngùng khóc mãi qua đêm dài
Giọt lệ rơi tràn bầu trời vắng
Ẩm ướt lòng anh qua đêm rồi

Trời đừng khóc nữa cho anh vui
Chẳng nói với anh chẳng một lời
Khóc dài qua đêm một mình ấy
Khóc mãi đêm nay sao anh vui

10:05 đêm 25.02.2014
ngược lại ý thơ 4-5 tuần trước 12:15 đêm có
tiếng khóc dưới phòng ngủ