Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2017 12:18, số lượt xem: 97

Trạm đời nào tê buốt mãi thời gian
trạm đời nào lạnh giá thấu da sương
trạm đời nào vương vấp bao cảnh ấy
trạm đời nào sao thấy đầy vết thương

Trạm đời nào chưa thấy một ngày im
trạm đời nào mà mưa phủ ngập thềm
trạm đời nào mưa đổ mấy năm đã
trạm đời nào giấc ngủ vẫn chẳng yên

Trạm đời nào đường duyên lại xa em
trạm đời nào đường thương cách xa đêm
trạm đời nào yêu thương cách bờ ấy
trạm đời nào nhớ nhau đêm chẳng yên

Trạm đời nào đường đời ngập vết thương
trạm đời nào đường yêu vết thương thêm
trạm đời nào như giấc giấc mơ trôi
trạm đời nào gọt mãi mà chẳng vuông

09:30 đêm 22.06.2015
trạm đời nào cũng bão mưa trạm nào
mới có duyên bên người