Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 14:01, số lượt xem: 98

Trăng vui trăng đến trăng về
Trăng buồn trăng khóc trăng đi lối nào
Hôm rằm mới thấy trăng sao
Trăng tươi ba bữa biết sao hiểu lòng
Sao tìm sao kiếm hỏi thăm
Trăng buồn trăng khuất buồn tâm nơi nào
Trong lòng lo lắng biết bao
Mỗi lần trăng khóc lệ trào sao hay

10:10 đêm 20.02.2013
vơi sầu với ánh trăng khuya đêm nay