Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:25, số lượt xem: 98

Trăng vàng đổ hạt hiên ngoài rơi
Đêm nay vầng trăng đã gọi mời
Toả ánh vàng vui khắp miền đó
Ngày hẹn tuần trăng đã đón mời

Trăng vàng đã hẹn chén trà vui
Đêm nay đổ hạt đẹp quá trời
In bóng trong ly trà thơm ấy
Cạn ly đêm nay nhớ tới người

12.00 đêm 15.06.2013
cạn ly đêm nay nhớ tới người