Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 21:17, số lượt xem: 91

Đêm nay trăng luồn áng mây
Hỏi trăng sao hỏi buồn vơi hay là
Trăng buồn trăng lánh đêm khuya
Sao thăm sao hỏi phân chia nỗi sầu
Trăng buồn trăng lánh đi đâu
Sao trăng luồn lặng đằng sau mây trời
Hỏi trăng thầm nhớ tới ai
Sao âm thầm lặng đêm này âm u

09:30 đêm 28.05.2013
thương thầm nhớ trộm như trăng
luồn ánh mây sao đây?????