Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2018 21:33, số lượt xem: 91

Đêm nay trăng đến một thân
Yêu thương một bóng như gần lại xa
Sầu sầu ngồi đọc tình thơ
Yêu thương sao lại cầu mơ tháng ngày
Đêm về chẳng rượu mà say
Đêm về lòng thấy đâu đây bóng hình
Bóng em phảng phất đẹp xinh
Từng đêm thì cũng mấy lần thầm tên
Dù thu đổ ngập ánh sương
Ngập trời ngập phố ngập đường trắng tinh
Dù sương chẳng vẽ bóng hình
Bóng em vẫn nhớ trong tim đêm về
Đêm nay chẳng rõ trăng khuya
Đêm nay trăng bệnh trăng về nghỉ ngơi
Còn anh một bóng vẫn ngồi
Thơ tình ghi xuống bóng người chẳng quên

08.00 đêm 27.10.2016
ngồi ghi thơ tình tới người thương yêu