Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:56, số lượt xem: 115

Tà dương đã báo ngày trôi mau
Đêm đã đến rồi lạnh canh thâu
Vương mãi bóng ai đôi mi ướt
Gặp nhau không nhớ biết nói sao

Giờ đã trôi xa biết tìm đâu
Chỉ gọi thầm tên thêm nghẹn ngào
Để lại cho lòng cơn bão tố
Để lại phút giờ ngắm trăng sao

10.30 đêm 20.02.2012
ngồi đêm sao đếm nay