Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:58, số lượt xem: 90

Dáng ai trôi xa ấy
Giờ phảng phất đâu nơi
Bên đường đâu còn đó
Lén lén thầm nhớ hoài

Dáng ai đâu còn đó
Bên đường mờ đã lâu
Biết nơi nào tìm kiếm
Khỏi ghi dòng thơ sầu

Dáng ai gọn trong thơ
Sợ phai nắng nhạt mờ
Lo bao mùa qua ấy
Từng đêm ngóng lòng chờ

Dáng ai gọn trong mơ
Trôi xa xa bao mùa
Vẫn ghi từng trạm xuống
Tròn vuông mảnh tình thơ

09:30 đêm 26.09.2013
gọn dáng ai trong mảnh tình thơ đêm nay