Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 19:55, số lượt xem: 127

Trên cầu ngó xuống lục bình trôi
Bờ sông chiều hoang vắng bóng người
Nước ngó chờ trăng khoe sắc bóng
Lục bình vẫn chảy xuôi dòng trôi

Trên cầu ngó xuống vương lòng người
Như thơ thẩn nhớ một bóng ai
Vương mùi xa nhau thời gian ấy
Vẫn chảy theo dòng chẳng ai hay

09:15 đêm 25.08.2012
thơ thẩn ngó lục bình trên sông