Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 11:34, số lượt xem: 158

Tiếng gì vọng trong tâm
như như tiếng gọi thầm
sầu trong cõi lòng đó
như tiếng nói mỏng manh

Tiếng gì lắng bên tai
nhiều đêm phủ canh dài
phảng phất trong lòng ấy
tiếng đó quen nhớ ơi

Tiếng thì thào đêm nay
sầu vơi cõi lòng người
thơ thẩn anh đứng ngó
tiếng đó từ cuối trời

Tiếng sầu sầu em ơi
trong nội tâm của người
từng đêm anh sầu vắng
đâu đây tiếng sầu ơi

08:00 đêm 01.12.2014
tiếng sầu nhớ tới anh từng đêm