Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:48, số lượt xem: 121

Khi mình đẹp lòng đôi
Mà lại xa bóng người
Gần tiếng trò chuyện đó
Cay chua đôi lòng ơi
Khi nào mình bên nhau
Giảm cơn nhớ buồn sầu
Đã xa nhau lâu ấy
Gom bao nỗi thương đau
Khi nào mình gặp nhau
Nhớ lời yêu ngày đầu
Mình trao nhau đêm đó
Lời thì thầm có nhau
Khi trời đen mây tối
Đôi người cách biệt nơi
Tiếng thì thào đêm ấy
Ai gửi cho tới người