15.00
Đăng ngày 03/08/2017 20:50, số lượt xem: 139

Đêm nay sương phủ bầu trời
Lòng người thơ thẩn buồn ơi canh sầu
Tìm tiên tìm kiếm nơi đâu
Tìm trong sương gió đêm đông sương mù
Đông này sương đổ trắng mờ
Ngồi chờ tiên đã thẩn thơ canh dài
Đêm nay ngồi ngóng tiên bay
Cầu cho hiện bóng đêm nay nhớ nàng

10:10 đêm 14.06.2012
thơ thẩn ngó trời khuya, lòng chợt nhớ nhớ tới ai