Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:28, số lượt xem: 82

Tiếng sương đến chào vui
Như đêm đã đến rồi
Lất phất trên tàu lá
Hiên nhà rỏ giọt rơi

Tiếng sương đến chào rồi
Cuối ngày đã nhạt trôi
Rồi đêm thơ thẩn đến
Sương rơi phủ ngập trời

Tiếng sương gọi chờ rồi
Hiên ngoài vắng lặng ơi
Chỉ mình anh ngồi đó
Bạn với sương mây trời

Tiếng sương bên cạnh người
Sâu sầu với anh thôi
Nhiều hạt đọng trên má
Thiết tha em chẳng nguôi

11.00 đêm 05.08.2016
tiếng lạnh trong lòng đêm