Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:30, số lượt xem: 283

Ngồi thêu hình dáng đêm say
Ngồi thêu thấy lạnh đêm này mưa reo
Thuyền nan nào bến buông neo
Lênh đênh giữa biển gió reo mưa dầm
Tấc lòng tấc dạ hằng mong
Bộn bề theo sóng gió thăm biển gào
Thuyền nan bờ bến đâu vào
Lang thang giữa biển sóng gào gió thăm
Mưa tràn biển bạc thời gian
Nội trôi ngày tháng nồng nàn nhớ nhung
Đường tình gọt mãi chẳng xong
Đường đời thì thấy long đong tháng ngày
Duyên tình lạc lỏng trong tay
Trôi đi xa mãi mỗi ngày mỗi xa
Ngồi thêu dệt bóng đêm khuya
Dệt bao ngày tháng mai kia tặng người

11:00 đêm 19.10.2012
ngồi dệt duyên tình cho tới người