Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2017 21:54, số lượt xem: 121

Thu này thơ thẩn một mình
Mùa thu nào nữa mình mới bên nhau
Thu này thoáng cảnh trôi mau
Đêm ngó cảnh vật buồn sầu trong tim
Số duyên nào biết đâu tìm
Hỏi trời hỏi đất sao im nỗi chờ
Hỏi ai giảm bước ngẩn ngơ
Trời trao bao nỗi thẫn thờ từng cơn
Cuối thu lanh giá đêm thanh
Mai ngày đông đến giá lòng biết bao
Chợt thầm thương nhớ đêm nào
Sao biết ngõ nghẻo mà trao đôi lời
Vắng tin vắng bóng lâu rồi
Một mình một bóng thu này như xưa

10:50 đêm 25.05.2012
mấy mùa thu đã trôi qua rồi
lòng vẫn buồn vơi