Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 20:32, số lượt xem: 108

Sao chẳng rõ bóng là ai
Trời không cho nhớ miệt mài thời gian
Lòng buồn lòng nhớ đôi bên
Bao giờ duyên nợ ấm yên phút chờ
Cầu cho gặp gỡ khỏi mơ
Thuyền nan gặp bến bơ vơ giữa dòng
Khỏi ngồi phơi gió đêm mong
Khỏi ghi thơ lạnh thay lòng từng đêm

11:30 đêm 08.11.2012
bao giờ hết ghi thơ lạnh thay lòng