Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 17:57, số lượt xem: 104

Thời gian lang thang lạnh lạnh trôi
Sầu dâng lạnh đêm giá lòng người
Ý thơ lạnh ghi thầm thương ngóng
Bốn phương mây đen phủ tiếng cười
Thời gian thơ thẩn buồn buồn vơi
Đôi bờ bến thương chẳng rõ người
Canh dài đêm mong chờ mai sáng
Thì thào trên môi chẳng tỏ lời

08:45 đêm 15.10.2013
nghĩ thời gian lang thang