Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:17, số lượt xem: 117

Thời gian còn đây vắng bóng ai
Thơ thẩn hồn trôi lạc phương trời
Mỏng manh bóng ai còn trong mộng
Chan chứa trong lòng gọi tên hoài

Thời gian như vòng quanh ngõ tối
Giao mùa chậm chậm tháng năm trôi
Ghi xuống giòng thơ kỷ niệm ngóng
Đêm lại cho lòng chốn mù khơi

08.00 đêm 02.10.2013
ngồi nhớ em tận cuối trời