Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:03, số lượt xem: 96

Ngồi viết tình thơ cố cho xong
Trong lòng trong dạ em hiểu không
Thơ thẩn bão mưa thời gian đó
Trong lòng vẫn nhớ vẫn ngóng mong

Ngồi viết thêm dài nỗi nhớ thương
Tiếng lòng mòn mỏi giữa canh trường
Dài cõi đêm buông bơ vơ ngóng
Trôi theo cơn mộng thầm nhớ thương

10.00 đêm 08.04.2013
ngồi nhắm mắt gây mơ buồn