Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:47, số lượt xem: 95

Cơn gió chiều nay thong thả đưa
Lòng như nhắc nhủ đong đưa chờ
Mùi hoa mùi lá thêm sắc bóng
Mùi trông mùi ngóng biết sao vừa

Cơn gió chiều nay từng hạt thưa
Gợn trong lòng nhớ như đổ mưa
Đổ cả trong đêm dài canh ngóng
Đổ mãi như lòng phủ đầy mưa

10:05 đêm 20.09.2012
trong lòng như trông ngóng ai mãi thời gian