Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:17, số lượt xem: 97

Chung sầu chung vắng với trời
Chung vơi chung khổ đâu ai bên mình
Thở than đêm vắng cầu xin
Duyên tình kiếp nợ im lìm nơi xa
Chung ai trong mối tình khuya
Một mình thơ thẩn đêm về vắng tanh
Yêu thương sao được êm lòng
Vẫn ngồi vẫn đợi vẫn mong từng ngày
Đông về sương đổ trắng say
Sợ phủ hình bóng biết sao mai chờ
Yêu thì nhờ vả giấc mơ
Thương thì cầu khấn trong mơ thấy nàng

08.30 đêm 15.09.2016
ngồi bơ vơ thơ thẩn thuyền tình đêm nay